منو

فراخوان

دعوت به همکاری

اطلاعيه

اطلاعیه

سالن‌های مطالعه و پانسیون‌های مطالعاتی که بدون مجوز فعالیت می‌نمایند؛ لازم است در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز از طریق اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اقدام نمایند

به موجب ماده (1) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور که به موجب آن تأسیس، ساخت، تجهیز و بازسازی، مدیریت، نظارت و سایر امور کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌باشد؛  و با استناد به دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس کتابخانه‌های عمومی مستقل دارای خدمات ویژه (پانسیون‌های مطالعاتی) و سالن‌های مطالعه به شماره 11/49731/ ک ن مورخه 1397/09/12 و دستورالعمل شماره  1/37666/ ک ن مورخه 1399/10/03، با هدف تعیین ضوابط و مقررات ورود بخش خصوصی به حوزه ارائه خدمات کتابخانه‌ای و نظارت بر عملکرد فضاهای مذکور، ادارات کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها آماده صدور مجوز فعالیت به این اماکن طبق دستورالعمل می‌باشند.
سالن‌های مطالعه و پانسیون‌های مطالعاتی که بدون مجوز فعالیت می‌نمایند لازم است در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز از طریق اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی اقدام نمایند.