1392/12/20 سه‌شنبه
 
ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 مدیرکل خدیجه معصومی 044-33468188
2 مسئول دفتر ستاره صولت 044-33485088
3 كارشناس مسئول روابط عمومی سمیه رحمان پور 044-33463932
4 فن آوری اطلاعات وحید نانبخش 044-33441624
5 كارشناس مسئول حراست اکبر موسوی 044-33479665
6 كارشناس مسئول امور عمراني مهدی  علیپور 044-33460256
7 كارشناس آمار و پژوهش مینو لکستانی 044-33485087
8 کارشناس امور حقوقی سمیه کارگرنژاد 044-33467702
9 معاون امور كتابخانه هاو همكاريها موسی نوری 044-33485086
10 رئيس اداره امور همكاريها بهزاد رستمی 044-33464150
11 سرپرست مشارکت ها اکبر مولودی
12 كارشناس مسئول امور کتابخانه ها سجاد براتی
13 کاشناس تامین منایع وحید طلعت
14 كارشناس توسعه كتابخانه ها نسرین بهور 044-33468662
15 کارشناس امور انجمن ها زهرا کریمخانی
16 کارشناس امور فرهنگی زکیه لطفی 044-33487433
17 رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ارومیه عفت آقازاده 044-33462973
18 رئيس اداره امور اداري غفار عزیزی 044-33485085
19 كارشناس مسئول امور اداري جواد یمانی
20 مسئول دبيرخانه و ماشين نويس مهسا منصف 044-33464624
21 رئيس اداره امور مالي حسن مولا 044-33485089
22 كارشناس مسئول امور مالي حجت ترکاونی
23 كارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدي بایرامعلی آقایی
24 مسئول كارپردازي طاهر برادران
25 جمعدار و امين اموال منوچهر سلطانی بند
26 حسابدار و بايگان اسناد حسین مقدس گورچین قلعه
27 رئیس کتابخانه مرکزی ارومیه نرگس فرحبخش 044-33480680
28 معاون کتابخانه مرکزی ارومیه سیامک محمدپور
سانترال اداره کل 044-33485083
سانترال کتابخانه مرکزی 044-33485084
فکس 044-33464624
آدرس: آذربایجان‌غربی، ارومیه: بلوار مدرس، خیابان ارشاد، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان
کدپستی: 78135-57157
 
بيشتر
خبرهاي روز
اخبار مهم
گزارش تصويري
كتاب و كتابخواني