منو

فراخوان

دعوت به همکاری

اخبار شهرستان‌ها

رئيس انجمن‌  ارتقاء كتابخانه‌هاي عمومي ايران:

کتابخانه‌های عمومی قلب جامعه هستند

نشست كتابخوان تخصصي  با محوریت کاردکردهای اجتماعی کتابخانه‌های عمومی برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجانغربي، نشست كتابخوان تخصصي با موضوع كاركرد‌هاي اجتماعي كتابخانه‌هاي عمومي به صورت مجازي و با مشاركت انجمن ارتقاي كتابخانه‌هاي عمومي ايران در كتابخانه مركزي اروميه برگزار شد.
در این نشست که  با حضور  رئيس انجمن‌ علمي ارتقاء كتابخانه‌هاي عمومي ايران، سرپرست  كتابخانه‌هاي عمومي استان خوزستان، مديركل كتابخانه‌هاي عمومي آذربايجان‌غربي، رئيس كتابخانه‌ مركزي خوزستان و ريئس كتابخانه‌ مركزي اروميه برگزار شد 6 کتاب معرفی شد.
 جلسه با سخنرانی محمد حسن‌زاده، رئيس انجمن علمي ارتقاء كتابخانه‌هاي عمومي آغاز شد، وي ضمن تقدير و تشكر از بانيان اين نشست فرهنگي، كتابخانه‌هاي عمومي را قلب جامعه خواند و بر ضرورت اجتماعي‌تر شدن عملكرد اين ارگان‌ها تأكيد نمود.
در ادامه‌ برنامه، خديجه معصومي، مديركل كتابخانه‌هاي عمومي استان آذربايجان‌غربي، با تقدير از حاضرين در اين نشست، كتابخانه‌ها را نماد رشد اجتماعي و حمیت مدني در جامعه خواند و بر نقش بسزاي اين نهاد در آگاهي‌بخشي عمومي و پويايي فرهنگي اجتماع تأكيد كرد.
 وي تصريح كرد كه كتابخانه ها با ارتقاء فرهنگ مسئوليت پذيري و حقوق شهروندي فارغ از جنسيت و رنگ و نژاد و مذهب مي‌توانند ارائه خدمات نموده و نقش اجتماعی خود را به خوبي ايفا كنند.
سپس عباس حسين زاده، سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان نيز با اشاره به همايش كاركردهاي اجتماعي كتابخانه‌هاي عمومي، اين نشست را مكمل و ادامه  منطقي همان همايش به شمار آورد و از برگزاري اين جلسه ابراز خوشنودي نمود.
وي در ادامه تشريح كرد: نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور با برنامه ريزي‌هاي مدون سعي مي‌كند كه از اين پس بر نقش اجتماعي كتابخانه‌ها بيفزايد و در قالب طرح هاي مختلف نيازهاي عمده  مطالعاتي جامعه را تشخيص و رفع كند.
سپس، ندا پورخليل از استان خوزستان اولين كتاب اين نشست را معرفي كرد.
 او در مورد كتاب« نو آوري در كتابخانه‌هاي عمومي، يادگيري از ابتكارات بين المللي » گفت:  اين كتاب كه  توسط كريستي نيكلسون نگاشته شده، به قلم  من و چند تن از همكارانم ترجمه شده است.  موضوع اين كتاب بررسي فعاليت‌هاي كتابخانه‌هاي موفق و مبتكر بين المللي از سال 2013 تا 2017 مي‌باشد.
وی ادامه داد: فصل اول كتاب به مرور نو‌آوري‌ها، فصل دوم به معرفي 5 كتابخانهي عمومي شاخص، فصل سوم به بازمرور نوآوري هاي فصل 1 و فصل چهارم به تشريح  جهت‌گيري هاي راهبردي كتابخانه ها مي پردازد.
محمدرضا شكاري، رييس كتابخانه‌ مركزي استان خوزستان در معرفي كتاب بعدي گفت: كتاب  »نقش اجتماعي كتابخانه‌ها، راهكارها و راهبرد‌هاي كاهش نا‌برابري در دسترسي به دانش« نوشته  فابريس شانبون، نويسنده‌ فرانسوي مي باشد.
شکاری ادامه داد: اين كتاب كه شامل سه فصل مي‌شود، موضوعاتي چون: تأكيد بر نقش اجتماعي كتابخانه‌ها، نابرابري فرهنگي و الگوي مناسب كتابخانه‌ها و نقش كتابخانه‌هاي عمومي در نظام آموزشي را در بر گرفته است. اين كتاب به طور كلي مراحل پويايي و تحول كتابخانه‌هاي عمومي فرانسه را از آغاز تا امروز تبيين مي‌كند و خدماتي را كه در حال حاضر موجب پيوند جامعه و كتابخانه ها شده است شرح مي‌دهد.
در ادامه، فرنگيس جشيره نژادي از كهگيلويه و بويراحمد با معرفي كتاب «سنجش و ارتقاء خدمات اينترنتي در كتابخانه ها »گفت: اين كتاب كه توسط جعفري و آذرگون ترجمه شده، با هدف كمك به پيشرفت فعاليت‌هاي حرفه اي و ادبيات علمي در رابطه با نقش‌هاي اجتماعي كتابخانه‌هاي عمومي نگاشته شده است.
جشیره‌نژادی اظهار داشت:  اين كتاب سعي دارد با طرح راهكارهاي مفيد، روابط مناسبي بين كاركرد هاي سنتي و روش‌هاي مدرن اينترنتي در كتابخانه‌ها برقرار كند.
ركسانا بلوري انور، كتابدار كتابخانه‌ مركزي اروميه به عنوان شركت‌كننده بعدي به معرفي كتاب «كتابخانه‌هاي عمومي و توسعه‌ي فرهنگي» پرداخته و گفت:  اين كتاب توسط علي بيرانوند و مليحه نيك كار نوشته شده و بر وجوه مختلفي از كاركردهاي اجتماعي و فرهنگي كتابخانه هاي عمومي تأكيد مي‌كند.
بلوری ادامه داد: طبق اين كتاب، كتابخانه ها علاوه بر وجوه مطالعاتي نقش رسانه اي و آموزشي قابل توجهي نيز در جامعه ايفا مي كنند و فارغ از هرگونه سو‌گيري به ارتقاء وجوه فرهنگي مي پردازند.
سپس الهه پاكباز از كهگيلويه و بويراحمد در معرفي كتاب مورد نظر خود گفت: كتاب «كتابخانه‌هاي عمومي و عدالت اجتماعي» توسط علي حسين قاسمي ترجمه شده و موضوعاتي چون: برابري، كتابداري جامعه‌مدار و كتابخانه‌ نياز‌مدار را در بر مي‌گيرد. و نويسنده با بررسي وجوه مختلف محروميت هاي اجتماعي، پيشنهادهاي مختلفي را براي رفع اين نابرابري ها ارائه مي‌دهد.
معصومه مسلمي از استان آذربايجان غربي با معرفي كتاب «كتابداري مدني» گفت:  اين كتاب كه توسط رونالدبي مك كيب نگاشته شده است، شامل 12 فصل بوده و  پس از تشريح مباني تاريخي كتابداري در آمريكا، وظايف مدني كتابداران را به طور مفصل شرح مي دهد.
سخنان نرگس فرح بخش، رييس كتابخانه‌ مركزي اروميه پايان‌بخش اين نشست تخصصي كتابخوان بود.
فرح بخش با تقدير و تشكر از تمام حاضرين در اين جلسه‌ي فرهنگي، بر تداوم چنين جلسات پرباري ابراز اميدواري كرده و اين اقدامات را در پيشبرد اهداف اجتماعي و فرهنگي حائز اهميت دانست.
وي ارتباطات بين استاني از طريق اين نشست ها را پرثمر عنوان كرد و گفت: اين نشست ها مجراي مناسبي براي تبادل تجربيات و نظريات فراهم كرده و منجر به پيشرفت خواهد شد.
نسخه قابل چاپ