صفحه اصلي
اخبار
اخبار نهاد کتابخانه‌های عمومی
اخبار ویژه هفته کتاب
ارتباط با سرپرست اداره کل
البوم
بازديدها
برنامه هفتگی کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی
بهار مهربانی در بهار قرآن
بیست و هفتمین دوره هفته کتاب
تصوير ها
دانلود منابع رضوی
دهه فجر
زمان ديجيتال سرور
شعار سال
کتاب‌خوان خرداد ماه
گام دوم انقلاب: پایبندی به اصول
گزارش تصویری
لینک های نهاد
مطالعه مجازی
منو
موسیقی
نشست کتاب خوان
نهاد ها و سازمانها
نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی
نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی
ورود
گزارش تصویریبيشتر
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان

حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی به همراه همکاران در راهپیمايی 13 آبان
حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی به همراه همکاران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران کتابخانه مرکزی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران کتابخانه مرکزی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان

حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی بوکان در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی بوکان در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی اشنویه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی اشنویه در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی پیرانشهر در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی پیرانشهر در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شاهین دژ در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شاهین دژ در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهاباد در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهاباد در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شوط در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شوط در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی نقده در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی نقده در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان

حضور اعضاء کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان
حضور اعضاء کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران آذربایجان غربی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان کتابداران آذربایجان غربی با حضور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.