صفحه اصلي
اخبار
اخبار نهاد کتابخانه‌های عمومی
اخبار ویژه هفته کتاب
ارتباط با مدیرکل
البوم
بازديدها
برنامه هفتگی کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی
تصوير ها
دانلود منابع دهمین جشنوار کتابخوانی رضوی
زمان ديجيتال سرور
شعار سال
فایل دانلود منابع دهمین کتابخوانی رضوی
گام دوم انقلاب: پایبندی به اصول
گزارش تصویری
لینک های نهاد
مطالعه مجازی
معرفی کتاب با موضوع حجاب و عفاف
منو
موسیقی
نهاد ها و سازمانها
نهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی
ورود
گزارش تصویریبيشتر
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان

حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی به همراه همکاران در راهپیمايی 13 آبان
حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی به همراه همکاران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران کتابخانه مرکزی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران کتابخانه مرکزی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان

حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان
حضور همکاران اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی ارومیه در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی بوکان در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی بوکان در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی اشنویه در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی اشنویه در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی پیرانشهر در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی پیرانشهر در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی تکاب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چایپاره در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی سلماس در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شاهین دژ در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شاهین دژ در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهاباد در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی مهاباد در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شوط در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی شوط در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی نقده در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی نقده در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان

حضور اعضاء کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان
حضور اعضاء کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی چالدران در راهپیمايی 13 آبان

حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران اداره کتابخانه های عمومی میاندوآب در راهپیمايی 13 آبان
حضور کتابداران آذربایجان غربی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان کتابداران آذربایجان غربی با حضور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.