ثبت نام کتابخوان
فرم ثبت نام نشست کتابخوان
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
ارائه دهنده
کتابخانه محل خدمت
رشته و مدرک تحصیلی
تلفن ثابت
تلفن همراه
تصویر
نام کتاب
نام نویسنده / مترجم
ناشر
سال چاپ اول کتاب
موضوع اصلی و فرعی کتاب
فایل معرفی کتاب 300 تا 500 کلمه
خبرهاي روز
اخبار مهم
گزارش تصويري
كتاب و كتابخواني